Dato: 4. april 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: N. P. Nielsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 4 April 1851.

Kjre Hr. Instructeur Nielsen!

Her sender jeg Dem, efter Forlangende, en Haandskrift af H. C. rsted; en lignende af Frederika Bremer lader jeg flge med, maaskee at Samleren ikke har en saadan.

ieblikkelig burde jeg have bragt Dem dette, men da De ogsaa vilde eie nogle Ord fra mig og jeg selv nskede at give Dem disse i et Vers, som Udtryk saavel af min Beundring for Dem, som Kunstner, som af min hjertelige Tak for Deres venlige Sind imod mig, saa udsatte jeg det til en Tid jeg kom i Stemning.

De har imidlertid iaftes venligt erindret mig om at erholde rsteds Haandskrift, og jeg iler derfor med at bringe samme, men min egen Skrivelsde i Dag bliver kun Prosa.

Snart, naar Haven er grn udenfor Deres Vinduer og alle Smaafuglene synge, bringer jeg ogsaa min fattige Sang.

De og Deres herlige Kone ere begge, i den senere Tid, saa venligt komne mig imde, jeg er Dem saa taknemlig derfor, jeg skatter Dem saa hit, bliv mig altid god, som jeg er Deres oprigtigste

Beundrer

H. C. Andersen

Til Hr. Instructeur og kongelig Skuespiller Nielsen, Ridder af Dannebrogen.

[stempel p originalen: Pr.St. Bibliothek Berlin]

Tekst fra: Solveig Brunholm