Dato: December 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Hanne Mourier, f. Weilbach
Sprog: dansk.

Fru Etatsraadinde Mourier

en Erindring om den 6 December i Odense

min smukkeste Festdag

rbdigst

H. C. Andersen

[Dedikation i "Kjendte og glemte Digte"]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost