Dato: 17. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Bregentved den 17 Juli 1874

Kjre Hr Carl Reitzel!

De og Deres Frue ere nu vendte hjem fra Badereisen og jeg haaber Begge i bedste Befindende. Velkommen hjem! Deres Hr Broder er reist, siig mig hans Adresse i Graubnden; fr sin Afreise gldede han mig meget med et srdeles deeltagende Brev, det ligger mig i Tanke at sende ham et lignende igjen. Paa Torsdag i nste Uge er det grevinde Moltkes Fdselsdag, jeg bliver her den Dag over, har da vret her i hele tre Uger og er, Gud vre Lovet, gaaet mrkelig frem i Sundhed og Velbefindende; va jeg ikke haardt plaget af Gigt i Kn, Albuer og Fingre vilde jeg sige, at nu var jeg aldeles vel, men Gigt er en slem Gst og jeg synes den tager daglig til saa at det knager i mig. Vil De hilse den kjre Hr Mller fra mig; har han i denne kommende uge Korrektur til mig da beder jeg ham, indtil frstkommende Torsdagaften at sende mig samme til Bregentved, Stationen Haslev, men efter Torsdag derimod ud til "Rolighed", gamle Kalkbrnderivei; der tnker jeg at vre Fredag Aften. Veiret er nu varmt og smukt, dagligt gaaer jeg lange Toure i den store prgtige Have, der, som De veed, pranger med smukke Grsplainer, Springvand og Statuer, lange Lindealleer og stille Indser. Gid at nu mit gode Befindende ikke sttes tilbage igjen inde ved Kjbenhavn og ved det mueligtviis omvexlende Veir, jeg vilde iaar ndigt flyve sydpaa men see at blive et Kraft-Menneske igen her hjemme i vort eget gode Land. Hils Deres Frue, Deres Sster og hende fortrffelige Mand, som jeg glder mig til at gjensee paa "Rolighed". Og nu lev hjertelig vel!

Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm