Dato: 1. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Juliette Price
Sprog: dansk.

Den elskværdige, altid paa

den danske Scene savnede

Frøken Juliette Price

en hjertelig Hilsen i det

nye Aar.

Ærbødigst

H.C.Andersen.

[Dedikation i: H. C. Andersen Eventyr og Historier. Med Illlustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Første Bind. med 91 Illustrationer. Fjerde Oplag. Kjøbenhavn. C. A. Reitzels Forlag. Thieles Bogtrykkeri. 1873. ]

Tekst fra: Solveig Brunholm