Dato: 14. juni 1873
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d: 14de Juni 1873

Kjre Hr. Etatsraad! -

Hjertelig Tak, kjre Hr. Etatsraad, for Deres venlige Hilsen til mig i Webers Brev og Deres venlige Lfte om at ville glde mig med Brev. Vi flge i tankerne stadig med Hr. Etatsraaden og lnges saa ofte at hre far Dem, saa det er rigtignok en overordentlig stor Glde, De forvoldes os ved at lade os hre fra Dem - vistnok en Opofrelse fra Hr. Etatsraadens Side, men som vi ogsaa ere Dem meget taknemlige for. - Vel kunne vi jo gjennem Melchiors hre fra Dem og modtage Hilsen, men det er naturligvis en langt strre Glde at hre direkte fra Dem, ligesom det er en fyldigere Hilsen man da modtager, - og desuden kan man jo ikke godt komme saa ofte til Melchiors.

Det gldede os, at vi af Deres Brev til Weber fik det Indtryk, at Bedringen gaar stadig fremad, thi at Hosten er ophrt, er jo da et betydeligt Fremskridt. Gud give at Krfterne nu ikke ville lade lnge vente paa sig. Jeg haaber, at Rejsen i det skjnne Schweitz og Klimaet maa bidrage dertil, saa De kan vre fuldstndig rask fr De atter vender Dem mod vort Norden. Det varer vel nu ikke saa lnge, fr vi kunne glde os til atter at se vor kjre Hr. Etatsraad hos os? -

Hos Melchiors var jeg forleden til Middagsselskab; Weber var syg, han var ikke med. Jeg tilbragte en rigtig rar Eftermiddag derude. Ved Bordet blev Hr. Etatsraaden mindet, idet Grosserer Melchior udbragt Deres Skaal. Igaar var jeg derude at aflgge Visit og saa da for frste Gang de to Dtre, der ere komne hjem fra England. - Den syge Datter har det jo ikke godt, men dog troer jeg, at hun har det bedre, end de havde ventet. - - Der kom forleden Dag en Pakke (med et par Bger troer jeg) fra Engeland til Deres gamle Lejlighed. Frken Ballin sendte dem herop til mig, og jeg tog dem med til "Rolighed" igaar; da jo Collins ikke ere her i Byen, antog jeg, at jeg skulde aflevere dem der, da De vel kommer til "Rolighed" at bo, naar De kommer hjem. -

Det er en besynderlig Sommer vi have her hjemme; snart er det meget varmt og snart atter meget koldt; nu have vi atter faaet Varme og jeg vil nu haabe, at vi maa beholde den, at vi dog maa faa rigtig Sommer. - - Jeg har vret adskillige Gange i Skoven sammen med Weber og Sster, der endnu er her, og imorgen tnke vi paa at tage ud til Roskilde, hvis Vejret bliver godt. - Forresten har man jo saa meget at bestille, at der ikke bliver synderlig Tid til Udflugter. Hvem der kunde gjre en Udflugt med Hr. Etatsraaden og Bgh hist nede i de smukke Bjergegne; man faar saadan Lyst ved at lse Deres Beskrivelser derfra; men forelbig maa man njes med Fantasien og forresten indskrnke sig til det mere prosaiske: - at lse til Examen.

- Fra Melchiors skal jeg hilse; de bad alle derom igaar. - Agent Wied og Frue takke for Hilsenen til dem og bede om at gjenhilse. - Idet jeg beder hilse Bgh og jeg af Hjertet nsker Dem god Bedring sendes Dem selv, kjre Hr. Etatsraad, de venligste Hilsener fra

Deres hengivne

Erik Oksen

[I margin p 3. og 2. side:] P.S. Weber reiser snart hjem, men jeg bliver her i Byen til Midten af nste Maaned, saa hvis Hr. Etatsraaden vil glde mig med Brev, vil det trffe mig her i Nyhavn. -

Deres Erik Oksen. -

Tekst fra: Helge Topse-Jensen