Dato: 31. december 1832
Fra: Carl Ludvig Kirstein   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Da den til dette Stykke indleverede originale Composition af de 3 Musikkyndige, der have gjennemseet den (Siboni, Zink og Frlich) er erklret for at vre maadelig, kan der neppe vre nogen Tvivl om at dette flaue og ubetydelige Product maa erklres ubrugeligt for vort Theater, hvilket der vel endog om det i anden Henseende var bedre, torde vre tilstrkkelig Grund til i politisk Hensyn.

d. 31 Decbr 1832

C. L. Kirstein.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen