Dato: 31. december 1832
Fra: Carl Ludvig Kirstein   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Da den til dette Stykke indleverede originale Composition af de 3 Musikkyndige, der have gjennemseet den (Siboni, Zink og Frølich) er erklæret for at være maadelig, kan der neppe være nogen Tvivl om at dette flaue og ubetydelige Product maa erklæres ubrugeligt for vort Theater, hvilket der vel endog om det i anden Henseende var bedre, torde være tilstrækkelig Grund til i politisk Hensyn.

d. 31 Decbr 1832

C. L. Kirstein.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen