Dato: 16. maj 1860
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kire Andersen

i den Forudstning at De havde bortlovet Dem til Middag spurgde jeg ikke, om De vilde spise en af de faa Torsdager hos mig? altsaa, De veed, at der er meer end Hierterum!

faderligst

C.

16 Maji

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus