The Hans Christian Andersen Center

Dato: 16. maj 1860
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kićre Andersen

i den Forudsćtning at De havde bortlovet Dem til »Middag« spurgde jeg ikke, om De vilde spise en af de faa Torsdager hos mig? altsaa, De veed, at der er meer end Hierterum!

faderligst

C.

16 Maji

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ćldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus