Dato: ukendt årstal
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

De veed, at De ikke for min Skyld maa lade Dem afholde fra at modtage Indbydelsen fra Fr.St. til Middag i Dag.

Deres

C.

Torsdag.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus