Dato: ukendt årstal
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Jeg har altid funden noget ydmygende ved den mignatur Berømmelse der blive Smaaforfattere, som mig og mine Lige, tildeel; en bedre Tilfredsstillelse maae vi søge i de stille Timer hvori vi dog undertiden frembringe noget, der glæder os selv, og i den Følelse, at vort eget lille Anlæg letter os Erkjendelsen af den Guddomsflamme, "qui ne decend que sur les elus", at jeg altid har erkjendt denne hos Dem, har forhøjet mig Nydelsen af at følge Dem paa Deres Digterflugt, lige fra Fodreisen til det sidste deilige Eventyr hvormed De har glædet

Deres gamle Veninde

Henriette Tr. Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter