Dato: ukendt årstal
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Min kjre kjre Broder!

Jeg har flere Gange taget Pennen i Haanden og igjen lagt den; maaskee det ikke er rigtigt, men dennegang beholder jeg den. Jeg veed at De har havt en Krnkelse siden jeg sidst saae Dem, jeg hrte det igaar Aftes og forestillede mig naturligviis Tingen vrre end jeg nu kjender den, saaledes gaaer det jo altid med Bekymringerne for ens Kjre. I gamle Dage pleiede De at sige at det gjorde Dem godt naar De efter en Ubehagelighed modtog nogle venlige Linier fra Ssteren, og jeg fler at jeg uagtet vi sees saasjldent derfor ikke er bleven Dem mere fremmed end jeg dengang var det. De er dog ikke syg? O, lad ikke denne Chikane forbittre og nedstemme Dem for meget. Tiden frer jo denne Parti-Aand med sig og Enhver der staar over Mngden maa jo mere eller mindre fle dens Tryk. Min kjre kjre Ven, hvad siger Fru Drevsen, hvad siger hendes Broder Deres bedste sande Ven. Mit Humeur har vret saa nedtrykt i de sidste Dage, jeg vidste ingen Grund dertil, men jeg har oftere havt denne Flelse af Nedstemthed naar jeg senere har faaet at vide at en af de fravrende Sstre have vret syge eller havt anden Modgang; idag er det igjen bedre. Naar De kan saa see til os!

Deres trofaste Sster

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost