Dato: December 1871
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Til disse Bemrkninger, som ere vedlagte den tidligere udgave af Eventyr og Historier med Illustrationer af V. Pedersen er at tilfie at den frste illustrerede Udgave som fulgte de flere Oplag af enkelttrykte Hefter uden Billeder, udkom i Aaret 18.. og blev paa ny oplagt 18.. En tredie Udgave, hvortil ovenstaaende Bemrkninger tilfiedes, kom i Boghandelen 1862 og fremtrder nu i fjerde Oplag, og som tidligere, i flere tusinde Exemplarer.

De to frste Bind af den hele Samling indeholder fiirssindstyve Eventyr og Historier, ledsagede af Illustrationer af V. Pedersen, ere senere fortsatte med tre Bind illustrerede af Lorenz Frhlich, de to af disse ere allerede i Boghandelen og det tredie Bind, hvortil alle Billederne ere frdig ville udkomme i Aaret 1873.

Den hele Samling udgjr da fire Bind og omfatter 131 Eventyr og Historier.

[fortsttes i dec. 1872: Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 73)