Dato: Januar 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Sndag Morgen

Kjre Ven!

Den unge Forfatter Hr. Betzoni som bringer Dem en Novelle, den jeg aldeles ikke kjender til, nsker et Par Ord fra mig til Indfrelse for Dem og det er mig en Fornielse at sige at jeg kjender et Par Acter af et dramatisk Arbeide, han nylig har indleveret til Theatret og disse have meget interesseret mig, jeg vil nske at naar De lser denne Novelle De maa om den sige det samme og saaledes faae Interesse for den.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Hr Boghandler Reitzel.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret