Dato: 3. marts 1863
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, 3 Marts 1863.

Til Digteren H. C. Andersen (Nrregade 20, 3 Sal)

Da Fru Melchior har sagt mig. at hun idag tilskriver Dem, og tilladt mig at lgge nogle Linier ind i hendes Brev, kan jeg ikke modstaae denne Lejlighed til at bringe Dem min Hilsen fra Deres Hjemstad, det elskvrdige Kjbenhavn, hvor jeg, har tilbragt denne Vinter. Jeg beklager meget, at mit Vinterophold her, hvor behageligt det ellers har vret mig, just skulde falde ind i en Tid, da De var borte, jeg havde gldet mig saa til i lngere Tid at nyde Godt af Deres Selskab. Men De har jo imidlertid gennemvandret det herlige romantiske Spanien, ja endog sat Fod i Afrika, og befinder Dem nu [i det] civiliserede Europas Hovedstad, thi det kalder jeg dog Paris, mere end London. Vi kan vel efter Deres Tilbagekomst vente os skjnne Frugter af denne Rejse, De har jo endnu Ungdommens hele friske Productivitet, hvad der desvrre ikke lnger er Tilfldet med mig. Dette Ophold i Kjbenhavn har ellers giort mig godt i Vinter, jeg er bleven udrevet af den mrke Eensomhed, hvori jeg i den senere Tid levede i Christiania, og har mere nydt intelligente og kjrlige Menneskers Selskab. Saa maaske, naar jeg til Sommeren kommer tilbage til mit skjnne Fdreland, vil jeg kunne faae en liden poetisk Efterhst. Af Deres Bekjendte og Venner her har jeg naturligviis truffet mange, frst og fremst det elskvrdige Hartmannske Huses, dernst Hauchs, Fru Kochs, Fru Henriques, Melchiors o. Fl. Jeg kan nsten ikke forstaae, hvorledes De mere kan nnne at forlade Kjbenhavn om Vinteren, hvor De har Venner jo nsten i hvert Huus. Jeg, den Fremmede, har ogsaa nydt megen Venlighed her i Vinter, saa jeg kan vide, hvorledes det maa vre med Dem. Det Kgl. Theater, hvortil jeg har faaet fri Ertre for denne Saison, byder just ikke synderlig Nyt, men der er dog for mig saa meget af det Gamle som interesserer. Det alvorlige Skuespil seer man nsten aldrig, Lystspillet og Operaen udfylde Alt. Jeg har forgves atter gjort et Forsg med at faae min Lord William Russell optaget paa Repertoiret, men ogsaa den. nuvrende Directeur, Excellencen Tillisch har Betnkeligheder paa Grund af den ulykkelige Lady Portsmouth. Jeg kan ikke forstaa dette - imidlertid har jeg, lst Stykket for hos Enkedronningen, som spurgte, hvorfor det ikke var opfrt her. Hvad skulde jeg svare? For den yndige engelske Kongebrud, Prindsesse Alexandra, har jeg ogsaa hos Dronningen oplst min Kongedatterens Brudefart og havde paa Grund af mnets Lighed med det nu Forestaaende tilfiet nogle Slutningsvers, som bleve godt optagne.

Bjrnstjerne Bjrnson er jo nu i Paris - seer De ham, saa hils ham fra mig og tak ham for Sigurd Slembe, som jeg har anskaffet mig, og med stor Interesse gjennemlst. Deri er prgtige Partier, dog synes mig det Hele mere Episk end dramatisk. Isr glder det mig at han mere og mere synes at komme fra det fortvivlede norske Maalstrv, som nu vkker saa megen Forvirring oppe i vor Afkrog. Apropos, vil De aldrig besge denne Afkrog? det er jo fast den eneste De ikke har set i Europa, Asia og Africa. Nu, maaske B. Bjrnson kan faae Dem derop, jeg har opgivet det. Men jeg haaber endnu at faae se Dem her, jeg bliver her til Slutning af April eller Begyndelsen af Maj.

Deres forb. A. Munch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost