Dato: 20. april 1866
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 20 April 1866

Kjære Ven

Tak for Deres yndige Brev fra 2den April, det var jo en rar Maade at feire Fødselsdagen paa. Jeg havde ventet med at skrive til Dem til imogen, da jeg vilde see "Da Spanierne var her" som er ansat til Opførelse iaften. Men jeg har lovet Bournonville at besørge vedlagte Brev, som jeg fik i dag fra Fredensborg og derfor sender jeg dem i dag hjertelige Hilsener fra min lille Therese, mine Børn mig og alle de Veninder og Venner, som De har bedet hilse. Vore Meubler ere flyttede til vor nye Bolig paa Kongens Nytorv, medens vi selv boe i Grandjeans Huus i Bredgade hos Fru Eibeschutz, indtil vi tage paa Landet. Saa have vi da forladt den Bolig, hvor vi Gud være Lovet have henlevet 8½ Aar i Glæde og Tilfredshed, og haabe vi at vi i mange Aar skulle komme at boe paa det nye Sted under lignende Vilkaar. Bournonville skriver vist om / sin nye Ballet selv, den er genial og oplivende som Alt hvad der kommer fra denne Vens Hænder. Fru Jacobsen har overtaget Fru Eckardts Rolle iaften i "Spanierne" Det skal nok ikke være saa godt med Enigheden i det Eck - - Huus.

Robert Watt har begyndt paa at udgive et Blad "Figaro" og gaaer det godt med Abonnenterne. Har De været hos Rossini? Farvel kjære Ven jeg har travlt. Skriv snart til

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 451-52)