Dato: 14. september 1864
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[skrevet på foden af: Brev]

Kjære Ven!

Jeg har tilladt mig at tilføie et Post Scriptum til Deres Brev, af hvilket De vil see, at vi agte at gjøre en Tour til Paris. Vi reise med Bille og Kone, og er Afreisen bestemet for os med Guds Hjælp paa Fredag. Vi opholde os 3 Dage i Hamburg for at besøge min Broder, der støde Bille til os. Jeg haaber at see Dem inden vor Afreise. Vi flytte fra Landet paa Tirsdag. A revoir.

Deres hengivne Ven Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm