Dato: 1. maj 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

118. Til E. Collin.

Constantinopel 1ste Mai 1841.

Den steriske Minister besrger mig dette Brev. Efterretninger ere indtrufne, Rumelien er i Oprr. Det seer ogsaa slemt ud i Valakiet. Dog mener man Dampskibet nok tr gaae; det vil blive afgjort om to Dage. Min Lyst til at see noget Nyt er saa stor at den overgaaer min Frygt, jeg reiser med. Gud lever jo! Vr velsignet alle mine Kjre. Fra Qvarantainen skal jeg strax skrive hjem at de Alle kan vide hvorledes jeg er sluppet igjennem.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost