Dato: 25. januar 1839
Fra: Johanna von Schoultz   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Lt blott konsten hja er ur gruset

Vidstrckt r den ssom himlaljuset

Och som hafvets vg s fri.

Johanna v: Schoultz

Kpenhagen den 25 J: 1839

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost