Dato: 21. december 1844
Fra: Fr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Digteren H: C: Andersen!

See sig erkjendt af hæderlig Ædling, ja, vel er det Hæder!

Dyb Foragt med Enhver, hvem det forlyster ei meer!

O! men erindret! og det af en Ven! og det efter mangt et

Aar, sig at see, det er meest! Intet livsaligt som det!

Kald kun for Sol, hvad heller for Maane, det Venskab, vi hylde,

Navn er blot Navn; men Du troe: Lys har og Varme end mit!

Begge jeg helliger Dig! Gud, Herren herneden, Dig signe!

Som ei Du glemte Din Ven) glemme Gud Herren ei Dig! -

21 Dec: 1844.

I Liv og Død

trofast

Fr. Høegh-Guldberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost