Dato: 25. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

del af Brev

Constantinopel eller rettere Pera

den 25 April 1841.

Kjre, kjre Jette Collin!

Imorges Klokken 6 kom jeg her til. Reisen har vret mindre behagelig, jeg har ret flt mig langt ude i Verden og prvet ondt Veir, nu synes jeg igjen at Hjemmet og mine Kjre der er mig nr, i det jeg med Tankerne flyver til dem; og dog nsten nsker jeg, ikke at tnke paa dem thi jeg bliver for bld derved. Afskeden fra Grkenland var mig meget tung; jeg havde fundet en Gjstfrihed, en Kjrlighed jeg aldrig turde vente; Professor Rosz blev mig isr kjr; han og flere Landsmnd, samt Prsten Lyth med Kone fulgte mig ombord; da de var bort[e] kom den steriske Gesant; jeg fortjener virkelig ikke al den Godhed Menneskene vise mig. Jeg var ret bedrvet ved at reise fra Athenen, disse kjre Mennesker her seer jeg nok aldrig meer. Klokken 5 om Aftenen skulde vi have vret afsted, men det franske Dampskib Eurotas , som jeg gik med, ventede Depescher og vi kom ei bort fr nste Morgen Kl 4; da vi om Eftermiddagen naaede Syra, var det Dampskib jeg skulde med ikke indtruffet for Storm, jeg maatte da alene arangere mig i et uhyggeligt Logi; herfra blev jeg hentet paa Poletiet, der vilde have Fingre i en mistnkt Tydsker, jeg slap da og kom nste Morgen afsted med Dampskibet Rhamses, her var nsten kun Grker ombord; Fruentimerne gjorte en frygtelig Sti; vi fik strk Segang, denne tiltog i en Grad, at jeg virkelig troede at det var min sidste Time, jeg tnkte ret paa dem Alle hjemme og nskede at jeg ei havde skjndt paa Eduard i dette Brev; Qvinderne hylede saa flt; jeg gik da ned i min Kie, men laae saa lang jeg var hen ad Gulvet og det knagede og bragede i det hele Skib. Jeg var slemt sesyg. Nste Middag landede vi i Asien; jeg gik alene om i Smyrnas Gader og kjbte nogle smaa Ting for mine Veninder hjemme i Danmark. Gaderne vare halv som Peer madsens Gang og hvert ieblik kom der Kameler og engang to Strudlser, jeg maatte gaae op paa Skjdet af en Tyrk der laae i sit lave Vindue. Er man bange for Pest maa man ei berre Folk, siger man; ja det er godt nok sagt, men hvor jeg gik maatte jeg knuge mig mellem Jder, Grker og Tyrker! hvor det var en Maskerade! Fra Smyrna var Sen heller ikke god. Dardanellerne, som vi passerede igaar fandt jeg mere interesante en[d] smukke. Asien har maleriske Bjerge, Europa var saa aldeles dansk, og det ikke af det bedste danske og saa hundekold oven paa Smyrnas Hede, at jeg har seet ligesaa smukt og bedre hjemme; dog det er sandt, det snakke vi nok ikke om. Her fik vi en tyrkisk Officeer med sine tre Koner og to sorte Slavinder om bord, desuden et halvhundred Tyrker, som maatte skyde deres Pistoler af fr de kom om bord. Konerne havde sortfarvede Negle og Fingerspidser; kun inene kunde man see, men de vare s'gu deilige! uh, hvor de lynede og galede! imidlertid var Slret saa tyndt at den rde Mund skinnede igjennem og man saae alle Former; jeg fik snart en Ven mellem Tyrkerne, han improviserede et Vers til mig, som jeg har gjemt. I Marmorhavet gik Sen igjen slemt, men jeg slap for Sesyge da jeg laae som en Pind i min Kye; imorges i en kold, graae Morgen saae vi Constantinopel. Den ligner af alle de Byer jeg kjender, meest Stockholm, men der er mere Phantasie i det Hele! det er en By, stor, som Paris; vi kom forbi Slottet hvor alle Henrettelser skee og forbi Seraillet der saae ligesaa venligt, som sterlandsk ud. Alene, med en Tyrk, seilede jeg i Land og boer nu i Pera hos Monsieur Blondl; jeg er som kommet til Paris, naar jeg tnker paa det fattige Grkenland; Verten bd mig et srdeles smukt Vrelse og Kost for 2 1/2 Species daglig, jeg var oeconomisk, tog det mindste han havde og vinder derved i 10 Dage omtrent 5 Species, for disse kjber jeg Smaating til mine Venner hjemme, dersom kun ikke sterige tager det fra mig. I Eftermiddag har jeg seet Byen i Solskin! nei hvor den

er malerisk! vor Minister boer 5 Miil herfra, den steriske Menister har allerede indbudt mig til Thee iaften, jeg har mldt mig trt af Reisen og er indbudt til imorgen Middag. Den grske Minister, Christides har alt sendt mig sit Vesitkort, saa det begynder jo ganske net! nu slutter jeg dette Brev om nogle Dage. Jeg er saa trt! God Nat! sov vel! Kys Wulle!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost