Dato: 14. oktober 1835
Fra: Johan Sebastian Welhaven   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skjemtedigt til H. C. Andersen.

I Skovkanten glimter et Huus af simpel Sort,
i Huset ligger Bonden og snorker sin Plage bort;
men Egnen aander sagte i Skumringens Magi,
det er en Sommeraften og Klokken kan vre ti.

Hist nede har vi Stranden med Kampesteen og Sand,
der staaer en Piil og fisker i det rolige Vand.
Man skimter netop Hveen, der ligger mild og luun
i Aftentaagens Puder af det bldeste Duun.

Nu dufter Natviolen og Lvet skjlver blidt,
og Grsset vipper sagte for Alfernes Skridt;
der gaaer et stille Budskab til Urter og til Tr&r
at Natten bliver deilig, at Maanen er nr.

Hist standser der en Vandrer ved Bondens lave Huus,
og det er Peter Kogse med sin evige Ruus.
Nu vkker han sin Fader med Raaben og med Drn;
den Gamle stier indenfor og skjender paa sin Sn.

Paa Taget vaagner Storken, en lierlig langbeent Fyr -
Han kneiser i Landskabsfaget over de andre Dyr.

d. 14 Octbr. 1835.

Joh. S. Welhaven.

Tekst fra: H. C. Andersens Album