Dato: 9. december 1852
Fra: Sille Beyer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lad disse Linier bringe
min tak for Julegaven -
Den Krands fra Digterhaven
Din ankes Psychevinge
Har bragt i Slud og Taager,
Hvor Skrig af vilde Maager
Om Storm og Uveir lyder,
og Tidens Kamp os tyder -
I den Din Digterstemme
med uskylds Qvad os fryder;
Fra Blomstens Honninggiemme
Du henter Aandens Skatte
For hver, som kan dem fatte
Og ei fik Sandsen slvet,
Af Tidens Damprr dvet.

Tilbage Du os tryller
Til Barnets lyse Alder;
I barnligt Sprog Du hyller
Hvert Sagn, som frem Du kalder;
Og Skiemt og Lune strmme
I Phantasiens Drmme -
Mens dybe Alvorsrster
Fra Lyrens Sangbund lyde,
Der Livets Kampe tyde,
Og Hiertets Fryd og Qvaler,
Og Hvad der saaer, trster
Og mildner og husvaler -
Hvert Savn, der har os fulgt
Paa Vandringen i Livet,
Hvert Haab, der blev os givet,
I Dine Sagn er dulgt.

Med Barnets rene Glde
Hvert Blik sin Tak Dig sender -
Hvorhen Dit Ord sig vender,
Den luttret er tilstede -
Paa samme Viis Du tnder
Min Tak - tvivl ei derpaa -
Jeg Klangen kan forstaae;
Og Versets lette Vinge
Dig flygtig Tak skal bringe!

Sille Beyer

Frederiksgaard. d. 9de Dcbr 1852

S.T.

Hr. Professor og Ridder

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost