Dato: 21. juli 1849
Fra: Pehr Georg Sparre   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Vilja, fantasi och sanning ro brder,

Fordom bodde de uti frnuftets hem.

Nr den frsta svrmar och den andra glder

Str den tredje fram att leda dem.

Lt, Godthetsfullt dessa obetydliga rader blifva en erinring om den korta sammanvaron med

P G Sparre

Gtha Kanal den 21 Juli 1849

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost