Dato: 30. oktober 1840
Fra: Frederik Christian Hillerup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Farvel til H. C. Andersen

-

Til fjerne slvblaae Vande,
Til eviggrnne Strande
Du stter da Din Hu!
Henover Land og Blge
Vor Tanke Dig skal flge,
Hvor end du svrmer nu.


Chor.
Os Phantasien trylle kan
Med Dig til hvert et Land.

Saa meget Du har skuet,
Som har Dit Bryst opluet
Til mangen liflig Sang.
Dog, Lngslen vaagner atter:
Dens dybe Sprog du fatter,
Og vandrer saa Din Gang.

Chor.
Hvad lngst for Sjelen selv opgik
Det skue skal Dit Blik.

Hist vinker Dig det grnne
Trinakrien, det skjnne;
Af Havet op det staaer.
Paa tna Sneen blinker -
Den hie Sappho vinker,
Og Lyren mgtigt slaaer.

Chor.
Hvor dybt hun sank i Blgens Favn,
Gaaer Skibet med sin Stavn.

Dog, hende Du forlader;
De duftende Syclader
Dig vinke lnger frem.
Fra Delos Toner bve,
Som Digterhjertet hve;
O, qvg Dig huldt ved dem!

Chor.
Naar Naxos staaer for Dit Compas,
For Bacchus tm et Glas!
Den Stab Du snart skal skue,
Hvorfra Minervas Lue
Gav Jorden Lys og Liv.
Der toned' Lyrens Strnge;
Og toned' strkt og lnge
Som Poesiens "Bliv!"

Chor.
Der grnnes Daphnes Laurbrkrands
I evig Ungdoms Glands.

Men bort fra Oldtids Haller
Det stolte Stambul kalder
Dig med sit Tryllespil.
Moskeens hie Tinder,
De deilige Slavinder,
Du henrykt skue vil!

Chor.
Den sde Mund, den fine Kind,
Flt hyller Slret ind.

O, vogt Dig, kjre Digter,
At ei Dig Trolddom svigter
I Paradisets Favn!
Pluk Blomsterne, som smile,
Men lee ad Amors Pile!
De gi'er kun Suk og Savn.

Chor.
Hvis Elskov kommer Dig paatvers,
Da st den ud i Vers!

De Syner, som Dig qvge,
Du gribe og dem prge
Med Jubel i Din Sjel!
O nyd dem, disse Dage,
Og bring os Frugt tilbage
Hist fra Castales Vld!

Chor.
Og nu Farvel, Farvel, vor Ven!
Syng snart for os igjen!

F. C. Hillerup

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter