Dato: 1. juni 1849
Fra: Anders Fryxell   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Till Digtern Andersen!

Hgt fvan jordens grus, i fantasiens lunder,

I stjernors glans, i ljusa purpurstiger,

in ande swfwar kring i diktens slla stunder,

Och skdar, hnryckt sjelf, de hga helga under,

Och mlar sedan dem fr werldens tjusta syn.

Ur ttehgens djup, der minnets fackla flmtar

Ett mattadt sken p aska, stoft och grus;

Uti arkivens hwalf, djupt undan solens ljus

Jag mina bleka bilder hmter.

Men, som frn ttehgens topp

I mrknad qvll en dunkel lga blickar

Mot aftenskyn, mot fstets stjernor opp;

S detta blad en wnlig hlsning skickar

Frn dagbogs-skrifwaren fr stunden, werkligheten,

Till hfdatecknaren fr dikten, ewigheten.

Stockholm d. 1. Juni 1849.

And. Fryxell

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter