Dato: 23. januar 1847
Fra: Adolf von der Recke   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mit kjre Hjem, den fyenske Vang,

O! hvor jeg den maae elske!

Der fdtes Du, hvis Toner klang

For Danske, Tydske, Velske

Der brd Geniets Flamme frem

Den straalende, den rige!

O! hvor jeg elske maa mit Hjem!

Og Digteren tillige!

Kjbenhavn d: 23 Jan: 1847

Adolf Recke

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost