Dato: 15. april 1833
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

"Det Dybe skal det Høie bære

Det største Skib kan ei paa Fladen staae;

Det dybt maa vandre, hvis det høit skal svinge

I Storm og Sky mod Stjernerne sin Vinge"

til venlig Erindring

d 15 April 1833

B. S. Ingemann

Tekst fra: H. C. Andersens Album