Dato: 1840
Fra: Carl August Adlersparre   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Du Danmarks unge svan, du Nordens lyra,

I vlljud drnk en r frbistrings-tid

Bygg ter upp et tjusande Palmyra,

Men p Parnassen - fullt af sol och frid.

Fyll os med sknhet! LIkasom du ville

Frn mrkrets makter terfra oss;

Och bada dig i morgonrodnan, snille!

Och skrif i den vr Nords apotheos.

Du r en Skald! Som djupt i djupet stiger

Och hgt i hjden lyfter dig s ltt;

Och tvenne Lnders posie du viger

Tillsammans uti fria tnkestt.

Re'n till et stort et delt ml du hunnit

Och allas blickar fstas nu p dig:

Och har jag ej en vn uti dig funnit,

En vn fr lifvet - som ej glmmer mig?

C. Adlersparre 1840

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter