Dato: 1. april 1858
Fra: Michael Gjørup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredericia den 1ste April 1858. Skjærtorsdag.

Til: H: C: Andersen; den 2den April 1858.

Nu kommer Vaaren med sin klare Luft,

Sin Fugleqvidder og sin Blomsterduft;

Og Storken hilser glad sin gamle Rede;

Høit fløi den over sneeklædt Alpetop,

Den maatte jo til gamle Danmark op,

Til Bøgeskoven og den brune Hede.

og neppe var den kommen her igjen,

Saa sendtes Hilsen til den gamle Ven

Ved Sjællands hav- og bølgekrandste Strande;

Hans Eventyr fløi hele Verden om,

Velsignelse de bragte, hvor de kom;

Ved dem fløi Danmarks Roes til alle Lande.

Gud, tag ham derfor i din Varetægt,

Og lad hans Eventyr fra Slægt til Slægt

Oplade Aand og Hjerte for det Skjønne.

Tilsidst en kritisk Samtid ham forstod.

O, Gid hans Fremtid bliver smuk og god.

Og Alle med Taknem'lighed ham lønne!

Til Hrr Professer H: C: Andersen

Nyhavm Nr 34. anden Sal

Kjøbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost