Dato: 14. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: G. H. Mellin
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Octob 1848

Kjre Ven!

Tak fordi jeg saa venlig er i i Deres Tanke og at De fra Svendborg lod mig det komme synligt for ie, Tak for det lille Digt, Fru Jessen sendte mig det. Jeg skrev ikke strax igjen i det jeg var tilsinds at tage over til Fyen og haabede der personlig at trffe sammen med Dem, det drog imidlertid ud med Afreisen og da jeg kom var alt paa Marschen. jeg havde saa gjerne rakt Dem Haanden, flyvet Dem ret og mig Hjerte imde! Det er ikke skeet, men det kommende Aar, vil Gud, mdes vi, idet mindste agter jeg at flyve op til Stockholm.

O hvormeget er ikke skeet siden vi mdtes, da Nicander levede, da vi samledes hos Dahlgreen, og hvormeget i denne mgtig fdende Tid kan ikke oprulle fr vi trffes. Dog hvad der er bedst, skeer!

Jeg har i dette Aar fuldendt en ny Roman paa omtrent 26 trykte Ark, den er allerede forrige Uge udkommet i London paa Engelsk, det er frste Gang jeg i England skal see at drage Nytte af mit Publicum der, jeg har ikke forstaaet at benytte mig tidligere af Sligt.

I Fyen talte jeg tilfldig derom med n af Deres Landsmnd, en Lge og han sagde at jeg bestemt ogsaa i Sverrig, hvor efter hans Ord jeg skulde have mange Lsere, kunde have nogen Fordeel, naar jeg med en Litteratr aftalte at sende ham mit danske Manuskript eller de frste trykte Ark af Bogen og at saaledes ved min Medvirken en svensk Udgave kom af Bogen; hvorvidt dette er gjrligt sprger jeg Dem om. De vil sige mig Deres Mening, og snart, jeg har i disse Dage den Danske Original under Pressen, den vil blive frdig til den 14 eller 16 i Novembermaaned, men De kan strax, naar jeg hrer fra Dem, faae de trykte Udhngs Ark, vist nok til hele frste Deel og saaledes efterhaanden, dersom De, med nogen Slags Fordeel for mig, Deres egen naturligviis ikke at glemme vilde besrge en svensk Udgave fr de almindelige Oversttere komme. Imidlertid beder jeg Dem at De lige saa ugeneert og aabent giver disse Svar som jeg her kommer med mit Andragende. Jeg haaber at Bogen ikke staaer tilbage for mine bedste Eventyr, og da det er Blomsten af Hverdagslivet jeg bringer, vil den vel faae Indgang. Min Adresse i Kjbenhavn er Nyhavn No 34.

Og nu lev hjertelig vel! hils de Venner jeg mueligt har i Deres Omgang. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost