Dato: 18. februar 1868
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Som en særdeles Faveur er det blevet mig tilstaaet at kalde min høitærede Ven H. C Andersen til min Generalprøve Imorgen Aften Onsdagen d. 19e Febr K1 7 præcis. Du er saa god at tage Plads i l.ste Etage. Vi sees og som jeg haaber med Tilfredshed paabegge Sider Et Program skal Du faae Imorgen

Din hengivne Ven og Beundrer

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter