Dato: 14. juli 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[begyndelsen mangler]

at see derpaa" saaledes yttrede fru Kisser sig til mig. Stakkels Henriette S! det var en hslig Modstning til det catolske Forsvar i den yderst animerede Stemning, som De vist neppe glemmer. Iaftes begyndte jeg dette Brev Medens Min Husbond forinden han atter tog til Bernstorff, skulde deltage i en Vddelbs-Commitee Middag hos Mr. Grn nr Vedbk. Imidlertid modtog jeg rare lange Besg af Geheiimeraad Hall og Reventlows fra Trolleborg, Sverrig og Lolland. I dag til Middag vente vi det fratrdende og tiltrdende Ministerium!

Hvor kjnt af Udenrigsministeren at blive, skjndt det vist falder ham haardt. Men ligeoverfor Udlandet er dette jo af Vigtighed, ikke at lade det Personlige raade!

Paa Lverdag (den 18de) er det min Holsteins 59 aarige fdselsdag! vi frygte tidt for at Kongen skulde nske at han om Sndagen skulde overvre de svenske Vddelb jeg troer ved Helsingborg eller Malm thi Svendske Kongen raader der. Men jeg har betroet mit nske om at faae Min elskede Mand den dag hjem til Prindsesse Thyra, og hun er ikke den der glemmer hvor det gjelder at glde og hjlpe Andre! - I Sommer ventes jo Prindsessen af Wales men forinden tager Dronningen jo directe fra Jylland til Rumpenheim. Hedetouren maatte opgives for Tiden. Reisen gjelder kun Hald og Viborg dennegang! forinden Kongen tager til Iisland Om faae Dage haaber jeg altsaa at tage hjem thi Ferien begynder imorgen, og rigtig kjre yngre og ldre Venner ventes i mit elskede Hjem i denne yndige Sommertid. Tak for den kjrlige Vaarhilsen hvormed De kjre Ven gjorde Begyndelsen. Tnk at fru Melchior var saa elskvrdig endnu den sidste Morgen da jeg sidst var i Byen at sende mig en mngde Linealer til Bazaren, de var i hendes Smag af Tr med trrede Blomster som ere paaklistrede. Indtgten var ret betydelig sammenlignet med vore smaa Forhold paa Landet! Jeg haaber endnu stedse at Bodild maaskee overrasker os til Papas

[p tvrs]

Fdselsdag! I dag gjorde jeg oppe hos min Mand ogsaa Boghandler Reitzels Bekjendtskab.

[p tvrs: Forsprgslen til Dem er ?

Undskyld dette daarlige Blk. Lad mig snart atter at hre fra Dem paa Holsteinborg troer jeg helst. Modtag kjrlige Hilsener fra min Mand /og Brnene og behold i uforandret Hjerte-Velvilie Deres trofast hengivne Mimi Holstein.

Tekst fra: Solveig Brunholm