Dato: 14. december 1851
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[14.12.1851]

Kjere Andersen i en ubeskrivelig smertelig Stemning modtage vi Deres lille Brev og Indbydelse til Moder ja vores elskede fromme Moder og Deres gamle trofaste Veninde drages for jeblikket med Dden, o hvor er det tungt at skilles ad

Deres ssterlig hengivne

Caroline Hanck

[udskr.:] Til Herr Professor Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (kopi Rigsarkivet)