Dato: 6. januar 1852
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 6' Januar [1852 eller senere]

Hvordan skal jeg undskylde at Bøgerne først nu komme? Lad Alderdommen faae Tilgivelse!

Stjernehimlen har jeg læst og er Dem inderlig taknemmelig derfor; meer kjender jeg ikke af Bogen, selv kan jeg ikke læse og mine Omgivelser have deels ikke Tid, deels ikke Alderen.

Mange, mange Gang har jeg læst i Bibelen: »Værer ydmyge af Hjertet« og det har aldrig rigtig trængt ind i mig. Veed De hvad der først rigtig har vækket mig, hvad der har gjennemtrængt mig med dyb Følelse af Anger og Ruelse, og givet mig et klart Blik ind i mit Indre - Det har Deres herlige Eventyr: De røde Skoe- Jeg føler at jeg som hun har været ydmyg i Gjerning, ydmyg i Ord men ydmyg i Tanker det har jeg desværre saa tidt ikke været. Gid jeg saadan kunde beherske mine Tanker at jeg uden at blues kunde see ind i det Hjertespeil De har holdt for mig, og De ville have vundet en Fjeder meer i Englevingen der skal bære Dem for Guds Trone.

Lev vel kjere Andersen, mind engang imellem med Venlighed Deres moderlig

sindede S: Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter