Dato: 9. april 1874
Fra: Lorentz Frost   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen C. D. &c. &c. &c.

18 Nyhavn 2nd Sal 9 April 1874.

Jeg tr nppe smigre mig med at De kan erindre mig fra min Barndom, da jeg oftere saae Dem paa Nyse, eller at De kan huske da jeg engang for mange Aar siden tillod mig at hilse paa Dem paa Boulevarden i Paris. Efter nsten 16 Aars Ophold i Udlandet, dels i Spanien, dels i England og Frankrig, er jeg nu efter et meget bevget men tillige meget interessant Liv, forelbigt her i Kjbenhavn, hvor jeg reprsenterer det store engelske Blad, og Regjeringsorgan The Standard) ligesom jeg ogsaa morer mig med andre litteraire Arbeider, for Ex. skriver jeg i Nr og Fjern, under Pseudonymet Toujours fidle, nogle Erindringer fra den Tid jeg var hos Keiser Napoleon paa Wilhelmshohe og i Chislehurst. Jeg vil nppe fortlle Dem nogen Nyhed, naar jeg siger Dem, at Deres rige Digtervirksomhed er skattet ligesaa hit i England som her i Hjemmet. Jeg omtalte allerede tidligere i mine Breve til Standard, der vel lses af to Millioner Mennesker om Dagen, Deres Sygdom, og da Tilfldet har villet at jeg er kommet til at boe under samme Tag med Dem) tillader jeg mig at udbede mig den re at aflgge Dem et kort Besg, naar Deres Tid tillader, for at jeg i mit nste Brev til England kan niere omtale Deres gldelige Helbredelse. Idet jeg beder Dem undskylde den Frihed jeg har taget mig forbliver jeg Deres rbd.

L. Frost.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Nederst p arket: Herr Conferentsraad H. C. Andersen C.D. - - & & &

18 Nyhavn 2nd Sal 9 April 1874.

Jeg tr nppe smigre mig med at De kan erindre mig fra min Barndom, da jeg oftere saae Dem paa Nyse), eller at De kan huske da jeg engang for mange Aar siden tillod mig at hilse paa Dem paa Boulevarden i Paris. Efter nsten 16 Aars Ophold i Udlandet, dels i Spanien, dels i England og Frankrig) er jeg nu, efter et meget bevget men tillige meget interessant Liv, forelbigt her i Kjbenhavn, hvor jeg representerer det store engelske Blad, og Regjeringsorgan The Standard, ligesom jeg ogsaa morer mig med andre litteraire Arbeider, for Ex. skriver jeg i Nr og Fjern, under Pseudonymet Toujours fidle, nogle Erindringer fra / den Tid jeg var hos Keiser Napoleon paa Wilhelmshhe og i Chislehurst. -

Jeg vil nppe fortlle Dem nogen Nyhed, naar jeg siger Dem, at Deres rige Digtervirksomhed er skattet ligesaa hit i England som her i Hjemmet. Jeg omtalte allerede tidligere i mine Breve til Standard, der vel lses af to Millioner Mennesker om Dagen, Deres Sygdom, og da Tilfldet har villet at jeg er kommen til at boe under samme Tag med Dem, tillader jeg mig at udbede mig den re at aflgge Dem et kort Besg, naar Deres Tid tillader, for at jeg i mit nste Brev til England kan niere omtale Deres gldelige Helbredelse.

Idet jeg beder Dem undskylde den Frihed jeg har taget mig forbliver jeg Deres rbd.

L. Frost.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 10-12)