Dato: 5. juli 1847
Fra: Lucile Grahn   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Kjre gode Herr Andersen

Vil De gjre mig den Fornielse at gaae med os i denne Morgen for at see den meget omtalte Reform-Club, som er den meest mrkvrdige Club der er til. Ifald De har Tid, da venter jeg Dem altsaa inden Kl. 12.

Siig mig, jeg beder Dem, hvorledes skrives vor gode Collins Navn, samt er han Etatsraad eller Conferentsraad nu, jeg nsker at vide alt dette for ikke at skrive feil paa mit Portrt. Adieu, og paa Gjensyn, Deres hengivne

Lucile Grahn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost