Dato: 7. marts 1866
Fra: J. J. L. ten Kate   Til: Georg Brandt
Sprog: dansk.

Oversttelse af brev fra Ten Kate til Brandt om Angrebet p HCA i En Sjl efter Dden

D 7 Marts 1866

Med venlig Tak har jeg hermed den Fornielse at tilbagesende Dem Heibergs Bog. Med Interesse gjorde jeg mig bekjendt med det deri gjorde Angreb imod Andersen. Da jeg ikke kjender de deri critiserede Dramaer, kan jeg ikke bedmme Angrebets mere eller mindre Retfrdighed, men i alle Tilflde finder jeg det ustetisk at bringe en saadan Critik ind i et Digt, som dette "En Sjl efter Dden". Det gjorde Gthe ikke i hans Faust. Gthes Picanteri imod Literaire og Medlemmer af Samfundet bragte han ikke ind i hans Digt, dertil havde han formegen Takt og Smag. Han forfrdigede et aparte Digt "Walpurgisnacht" for deri at udgyde sin Gift imodt bestemte Personer hvorledes det end er, saa har vor Ven Andersen dog senere paa en glimrende Maade hvnet sig paa sine Arbeider. Der er i Andersens Talent noget saa barnligt, saa gte naift, saa godhjertet, saa inderligt som ikke allene beskjmmer hans Fjender men vil forsikkre ham Venner, saalnge som der banker Hjerter ufordrvede og aabne for Idealet det vil sige for det Sande og Gode, i Skjnhedens Kldebon.

Tilgiv mig denne Vidtlftighed, som dog De Ven af Andersen og hans smukke Literatur og Sprog nok vil kunne forstaae, og fortl ved Leilighed min Dom til vor hitstaaende Digter.

sign Ten Kate

Tekst fra: H.C. Andersens Hus