Dato: 22. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

I Qvarantaine paa Skibet Lycurk i Pirus Bugten

den 22 Marts.

Saa vidt er jeg! Den 18de seilede jeg fra Malta; vi havde 8 spanske Munke med, en Beduin og en Perser; de to Dage vi ikke inede Land var Havet blikstille; Officererne ombord hist elskvrdige og jeg fik en saadan Stjerne hos Capitainen at han indviterede mig til sit Bord fr vi skildtes ad, bad mig skrive i sin Dagbog og viiste mig al muelig Forekommenhed. Stjernentterne vare uendelig skjnne Lverdag den 20de Anede vi Moreas Kyst; herfra fik vi Se?Gang; ved Cap Matapan, laae paa det de Fjeld ved Brndingen en grsk Eremit Hytte. Vi passerede Cythere, Delos, Naxos, der saae forunderlige udbrndte ud; jeg blev meget se syg og havde en slem Nat; Sndagmorgen laae vi ud for en Syra i Archipelagus; jeg steeg ene i Land; det var en ussel Baad og en strk Sne; Byen Neopoli er malerisk, men bestaaer kun af smaae Steenhuse paa een Etage. Seil ere spndte over de smalle Gader der vrimle af Grker; jeg travede ene om til Kirken til Torvet; men hvad min videre Reise angaaer da var der intet Skib til Athen og man vidste ei bestemt naar et kom, jeg maatte altsaa vente eller tage med Licurg et fransk Krigs Dampskib der kom fra Alexandrien hvor Pesten raser og endnu ei havde det endt sin Qvarantaine, denne vilde her uden Reisen blive endnu to eller tre Dage; hvad var at gjre, jeg tog Plads og seilede frst ud med mit Ti, siden gik jeg selv ombord. Comisk var det med mine grske Roerkarle, med hvilken Skrk de flyede mig i det ieblik jeg berrte det saakaldte for pestede Skib; seer De, Sligt kan jeg gjre, men jeg har ei Mod, uden Grund, at veppe i en lille Baad paa Odense Kanal ! Vi seilede da det blev mrk jeg sov hele Natten og vaagnede frst imorges da vi kastede Anker i Havnen ved Pirus; jeg og de andre Passagerer foretrak at holde Qvarantaine paa Skibet for den paa Landjorden og saaledes ligge vi nu her. Ingen tr nrme sig vort Skib, et langt guult Flag vaie fra den ene Mast. Breve faae vi paa Stnger. Professor Kppen , som jeg havde sendt et Brev fra Skibet roede ud i Dag og i lang Afstand havde vi en raabende Samtale. Grkerne synge smukt fra Byen i den stille Aften. Paa Syra blev vort Selskab splittet; Skibet Leonidas gik til Smyrna og Constantinopel; Beduinen til Alexandrien; en grsk Biskop til Jerusalem, nogle Munke til Libanon; jeg, fire Amerikanere og en Russer til Athen. Derfra faaer De Resten af dette mit Brev !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost