The Hans Christian Andersen Center

Dato: 7. august 1837
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.ć.
Sprog: dansk.

[Censur: "Suffleurens Benefice"]

Allerede inden Hr. Rosenkilde til sin Befefice ved Sommerforestillingen opvartede Publicum med Souffleurens efter hans egen façon, ansaae jeg Theatrer for at vćre bedst tjent med at undvćre Hr. Andersens. Min Erfaring om Virkningen af Rosenkilde's smaglřse Product er vel ikke furldstćndig, da jeg ikke udholdt at see meer end omtrent Halvdelen af samme; men dette, i Forening med et lřseligt Bekjendtskab til den Andersenske Souffleur, er fuldkommen tilstrćkkeligt til at bestyrke mig i min forrige Mening, at denne forćldede Farce nu allermindst kan bydes vort Theater-Publicum.

7. Aug 1837

Molbech

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter