Dato: 2. juni 1820
Fra: H.C. Andersen   Til: Subskribenter
Sprog: dansk.

For en Tid tvinger min Trang mig til at anbefale min Skjbne i delmodige Menneskevenners Hnder, da jeg nrer den inderligste Tilbielighed for Skuespillerkunsten og fler mig ene fdt til Thalias Tjeneste. - Da jeg nu har nu havd den Lykke (efter et [overstreget: halvt] Aars Ophold i Kjbenhavn som er gjort mig mueligt ved de Herrer Professor Weise Directeur Siboni og andre delmodige Menneskers Understttelse) at er blevet antaget ved Theateret ved Dandsen og vis jeg ikke formedels min Alder som er noget over 15 Aar skulde kunde gjre Fremgang til engang i Tiden at blive Solodanser, jeg dog bliver ved Dandsen til jeg kan blive engageret til Skuespiller. Min Gage jeg for det frste for bliver meget lidet og det eneste jeg foruden bekommer ere Skoe og Strymper. - Men da jeg ved dette ikke seer mig mulig at skaffe mig Livets Ndtrftigheder og mine Forldre formedelst deres Fattigdom ikke kan give nogen Understttelse fra deres Opholdssted i Odense, ndes jeg her til at vnde mig til delmodige Menneskevenner om at skjenke mig Maanlig en liden Skjerv til min Underholdning til jeg seer mig selv i stand at ernre mig ved min Gage. Jeg skal med Flid sge at forkorte Tiden snartes mulig, da naar jeg kan naae ved Theatret en Gage af 160 Rbdlr jeg nok kan underholdig mig. - Det er min indstndigste Bn til alle deltnkende Mennesker at tage i gunstigs Overveielse hvor nr jeg er mit nske og det alene beroer paa dem om at gjre mig til et lykkelig Menneske ved at give mig en liden Understttelse. Jeg har intet at gjengjelde med uden ene vig Taknemlighed.

Hans Christian Andersen

Kjbenhavn den 2 Juni 1820

C.F. Weyse
J. C. Kriger
Kirstein
E. M. Colbiornsen
Jomfru Holm
Jonfrue Radmer
Falbe Conferensraad
Frknerne Falbe
L. Krieger
J. SW. Krieger
O. Rawert
J. M. Thiele
Hans C. Holten

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter