Dato: 28. januar 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: J. W. Hornemann
Sprog: dansk.

Hivelbaarne Hr Etatsraad Hornemann, Ridder af Dannebrog, Rector ved Kjbenhavns Universitet.


Efter forlydende skal det med Motto: esse non videri indsendte Forsg til Besvarelse af den i forrige Aar fra Universitetet udsatte Priiisopgave, vel ikke have vundet Censorernes Bifald i den Grad at Prmien kunde tilkjendes Forfatteren; men at de dog have fundet den ikke uden al Fortjeneste. Om de derfor troe ham vrdig til et accessit eller have tilkjendt ham et saadant, er ham naturligviis ubekjendt. Han tillader sig i den Anledning at yttre, at selv et saadant mindre Tegn paa deres Bifald vilde vre ham kjerkomment, og han haaber ikke at miskjendes, ved rbdigst at fremstte denne Yttring for Universitetets hjvelbaarne Rector.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus