Dato: 5. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Bloch
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 5 August 1874,

gamle Kalkbrnderivei.

(Mange Hilsener fra dem Alle her)

Kjre, beundrede Ven!

Deiligt havde jeg det paa Bregentved, Veiret var sommerligt smukt, Vandringerne i den store deilige Park fik Sundhed i Blod og Tanke. Venlige Mennesker havde jeg om mig; min Pirrelighed kom ikke i Berrelse med Noget der stemte mig ilde, som sagt, deiligt havde jeg det! Nu er jeg igjen som Du seer i et gjestfrit Hjem, milde ine see paa / mig, jeg skulde og burde blive i Sundhed og godt Humeur, men Veiret er slaaet om uden for og da ogsaa inden i; det smukke Sommerveir er forbi. Det er blevet koldt og regnfuldt, en Bjrne-Tjeneste mod mig har rgret mig forstaae ikke at den er skeet hos de kjre Mennesker paa Rolighed, nei det er en Luftning fra Amerika, velmeent, maaskee smigrende, men jeg synes ikke om den! jeg har dertil i de sidste tre fire Dage lidt af en daarlig Mave og saa er Humeuret ikke oppe. Men hvorfor i Alverden, skriver jeg da til / Dig i sligt Humeur! siger Du og Din fortrffelige Fru. Ja I have ret, men Sagen er, jeg fik for en Tid siden et meget langt Brev fra Frken Heinke, Din, med Ret hit jublende Beundrerinde, Brevet var paa 16 Sider og omtrent 4 Sider var om Dig, det vilde vre ndvendigt at skrive disse af skulde jeg udfra hendes rinde at hylde, hilse, sprge og bede Dig; jeg udsatte det derfor med at skrive, men nu i Dag fik jeg det simple Indfald at sende Dig den Deel af hendes Brev som angaaer Dig, bede Dig lse det, havde Du faaet hele Brevet havde Du vist slet Intet lst, det var blevet dig for / Meget, nu kan Du nok overkomme det samt see i det trykte Bilag. Du giver mig nok et Slags Svar, det fortjener hun i sin Varme og Begeistring og Du giver mig ogsaa de Blade af hendes Brev tilbage, dem jeg her sender Dig! Du har atter malet deilige Ting hrer jeg! lykkelige Menneske, frem for Tudsinder! hils Din Frue, alle Brnene! Eet af dem, veed jeg, er syg, dog jeg haaber at Sygdommen alt er overstaaet; seer Du Billes, rsteds eller Collins, da hils. Jeg er ikke lnger syg som i de to sidste Vintre, men mine Sandser ere saa skrpede at jeg har Ubehagelighed derved. Jeg fler mig mere og mere nerveus! og lider dertil af Gigt. Den kalder jeg ved den grove Confect. Lev hjertelig vel!

Din trofaste

H.C. Andersen

[Tilfjet i marginen:]

E.S. Papiret slipper og Skrivelysten ogsaa!

[H.C. Andersens nervsitet hidrrer dels fra krftsygdommen dels fra den indsamling blandt amerikanske brn The Childrens Debt til sttte for den troede de fattige og upagtede gamle digter]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus