Dato: 15. september 1830
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15. September 1830

Af bare Kjedsomhed sidder jeg mig hen for at skrive til den gode Andersen dersom det ellers kan vre et Remede derimod, den eneste Afvexling jeg har er at grde og lee et Par Gange om Dagen, hvad jeg da ogsaa rlig gjr. Heines Reisebilder har jeg i denne Tid og det er endda en Trst, jeg svrmer ogsaa af alle Livsens Krfter for dem, Ostenfelds Kim jeg ikke faa til at svrme med, thi den ldstes Forstand er bleven saa oplyst siden hun har begyndt at gaa til Confirmation, og den Anden har alletider vret saadant et lille fornuftigt Dyr, saa jeg tror ikke engang hun behver at staae (som Kjbenhavnerne kalde det). Det er sandt, en Afvexling har vi faaet til, som par diable ikke er af den morsomste Slags, vi lse nemlig hver Aften hit i en fransk Bog, og var jeg ikke svnig fr, saa bliver jeg det da nu, kan De ikke nok mrke at det Franske allerede begynder at bide paa. - denne Afvexling har Moder fundet paa.

Fra Jette skal jeg takke Deres Phantasie og Digtertalent ret meget, fordi den elskvrdige Fru Lsse synes godt om hende; men Dem selv skal jeg gjre en Compliment for det os tilsendte Digt, isr for det tredie og fjerde Vers, hvori de deilige Linier forekommer. Det er saa tungt saa knusende tungt at de naar Hjertet endnu er ungt. Det hele er meget smukt og har hos hende nsten stukket endeel af Deres foregaaende Digte ud. Naar de skriver igjen maa De ikke glemme at fortlle hvorledes den strnge Kritiker Dr. Heiberg har recenseret deres Digte, De veed det vil interessere os Alle. Lev vel, skjndt ubekjendt beder jeg hilse Kjbenhavn. Jette gaar nu ikke mere omkaps med Ragatzo - det lille Dyr er gaaet forud.

Caroline

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter