Dato: 11. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjre Ven!

Madrid den 11 December 1862

Ja Du veed vel at jeg er i Spanien, har allerede vret her i fire Maaneder; det er et hist interessant, malerisk Land og Menneskene ere saa smukke; jeg besgte frst Barcelona, hvor jeg var Vidne til en voldsom Oversvmmelse, besgte saa Valencia og Alicante, men meest henrev mig Touren derfra til Murcia, hvor jeg kom igjennem en stor herlig Palmeskov; Granatbler og Citroner prangede med rdt og grnt tt ved Landveien, Cactus og Aloer havde fanehie Forgreninger; en Rigdom af Indtryk ser jeg i Een, som jeg haaber engang skulle udfolde sig paa Papiret med en Deel af de Farver Virkeligheden har i Een; her er nu ikke Plads til et eneste af disse mgtige Billeder, men det vil jeg sige dig at jeg har tilbragt 16 Dage i Granada, boet oppe ved Alhambra, vret ligesaa lang Tid i Malaga og derfra besgt Gibraltar; her havde jeg en Indbydelse fra den engelske minister i Tanger at boe hos ham den Tid jeg opholdt mig paa den africanske Kyst; Opholdet der var for mig og den unge Jonas Collin, som jeg har med mig paa Reisen, det Interessanteste af Alt hvad vi endnu har seet. Vi tilbragte flere Dage ude i Bjergene paa en deilig Villa ved Atlanterhavet, det er kun nogle Aar siden at en Lve fra Atlas Bjergene viiste sig her; vi hrte om Natten Schakalernes Hyl og altid det rullende Hav. Over Cadiz, Sevilla og Cordova er jeg kommet her til Madrid, hvor vi med eet have gte kjbenhavnsk Veir, Snee om Morgenen, Skylregn resten af Dagen, vi have imidlertid tilbragte et Par bedre Dage i Toledo, men jeg kan ikke fordrage dette Climat og gaaer efter Nytaar ind i Sydfrankrig. Dands har jeg seet her i Spanien ogsaa Balletter, men disse tjene alene til at begrunde: Bournonville er dog magels! han er en Balletdigter! hvor tidt har ikke Collin og jeg udbrudt dette og jeg skal synge det hit for Verden og Kjbenhavn! - Jeg har skrevet nogle gldende Digte, et Par af disse staae i den nye Samling Christian Winther giver ud til Juletid, eet hvor jeg skildrer Folkets Dands med Castagnetter, troer jeg vil tiltale Dig; man skriver det nok af til Dig i Kjbenhavn, dersom Du ikke i Stockholm seer Bogen. Meget lnges jeg efter at see Dig, tale med Dig, Du min varme, min geniale Ven! hils hjerteligt Din Kone! Brev tr jeg ikke bede Dig om, og veed heller ikke noget sikkert Sted det finder mig fr jeg i Februar kommer til Paris, da modtager den danske Legation Brevene til mig. Her i Madrid har jeg fra den svenske Minister Bergmann, "Nya dagligt Allehanda" , deri hrer jeg dog lidt oppe fra Norden!, i Barcellona og paa Gibraltar, saae jeg "Dagbladet", Breve faaer jeg ikke mange af, og jeg skriver dog flittigt til Vennerne, Etatsraad Collin, med Kone og Datter ere denne Vinter i Rom, de tilbragte Hsten i Neapel og Sorent , jeg tnker at mde dem i Paris. Nu lev vel! dette er intet Brev men kun et Haandtryk fra Vennen ved Tajo til Vennen ved Mlaren

din trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Madrid den 11 December 1862

Kjre Ven!

Ja Du veed vel at jeg er i Spanien, har allerede vret her i fire Maaneder; det er et hist interessant malerisk Land og Menneskene ere saa smukke; jeg besgte frst Barcelona, hvor jeg var Vidne til en voldsom Oversvmmelse, besgte saa Valencia og Alicante, men meest henrev mig Touren derfra til Murcia, hvor jeg kom igjennem en stor herlig Palmeskov; Granatbler og Citroner prangede med rdt og grnt tt ved Landveien, Cacter og Aloer havde favnhie Forgreninger; en Rigdom af Indtryk har jeg i Eie, som jeg haaber engang skulle udfolde sig paa Papiret med en Deel af de Farver Virkeligheden har i Eien; her er nu ikke Plads til et eneste af disse mgtige Billeder, men det vil jeg sige dig at jeg har tilbragt 16 Dage i Granada, boet oppe ved Alhambra, vret ligesaa lang Tid i Malaga og derfra besgt Gibraltar; her havde jeg en Indbydelse fra / den engelske Minister i Tanger at boe hos ham den Tid jeg opholdt mig paa den africanske [streget: Hje] Kyst; Opholdet der var for mig og den unge Jonas Collin, som jeg har med mig paa Reisen, det Interessanteste af Alt hvad vi [overstr: nu] endnu have seet. Vi tilbragte flere Dage ude i Bjergene paa en deilig Villa ved Atlanterhavet, det er kun nogle Aar siden at en Lve fra Atlas Bjergene viiste sig her; vi hrte om Natten Schakalernes Hyl og altid det rullende Hav. Over Cadiz, Sevilla og Cordova er jeg kommet her til Madrid, hvor vi med eet have gte Kjbenhavnsk Veir, Snee om Morgenen, Skylregn Resten af Dagen, vi have imidlertid tilbragte et Par bedre Dage i Toledo, men jeg kan ikke fordrage dette Climat og gaaer efter Nytaar ind i Sydfrankrige. Dands har jeg seet her i Spanien ogsaa Balletter, men disse tjene alene til at begrunde: Bournonville er dog magels! han er en Balletdigter! hvor tidt har ikke Collin og jeg udbrudt dette og jeg skal synge det hit for Verden og Kjbenhavn! - Jeg har skrevet nogle gldende / Digte, et Par af disse staae i den nye Samling Christian Winther giver ud til Juletid, eet hvor jeg skildrer Folkets Dands med Castagnetter, troer jeg vil tiltale Dig; man skriver det nok af til Dig i Kjbenhavn, dersom Du ikke i Stockholm seer Bogen. Meget lnges jeg efter at see Dig, tale med Dig, Du min varme, min geniale Ven! hils hjerteligt Din Kone! Brev tr jeg ikke bede Dig om, og veed heller ikke noget sikkert Sted det finder mig fr jeg i Februar kommer til Paris, da modtager den danske Legation Brevene til mig. Her i Madrid har jeg fra den svenske Minister Bergmann, "Nya dagligt Allehanda", deri hrer jeg dog lidt oppe fra Norden, i Barcellona og paa Gibraltar, saae jeg "Dagbladet", Breve faaer jeg ikke mange af, og jeg skriver dog flittigt til Vennerne, Etatsraad Collin, med Kone og Datter ere denne Vinter i Rom, de tilbragte Hsten i Neapel og Sorent, jeg tnker at mde dem i Paris. Nu lev vel! dette er intet Brev men kun et Haandtryk fra Vennen ved Tajo til Vennen ved Mlaren

din trofaste

H. C. Andersen./

[Udskrift:] Hr Balletmester A. Bournonville Ridder af Danebrogen i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 38-39)