Dato: 15. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Xavier Marmier
Sprog: dansk.

Neapel den 15 Marts 1841

Kjre Ven!

Det er een af mine Venner, Theologen Rothe, een ved sine Kundskaber og sin Personlighed hvist udmrket ung Mand jeg herved tillader mig at prsentere for Dem; han vil fortlle Dem mere om mig end jeg her faaer Tid at antyde. Mit seneste Arbeide i Hjemmet er en Tragedie: Maurerpigen, den er bragt paa Scenen i Vinter medens jeg var i Rom. Af stetiske Nyheder fra Danmark ved jeg kun een som roses med et bind Satirer af Heiberg han skal i disse vre haard mod mig siger man. Om 2 Timer seiler jeg fra Neapel til Grkenland, muelig gaaer jeg til Constantinopel, naar jeg i Hsten, med Guds Hjlp er i Danmark skal De hre fra mig. Den Venlighed De viser Hr Licentiat Rothe viser De ogsaa mig

deres hengivne H. C Andersen

Monsieur

Monsier

X. Marmier

a

Paris

Tekst fra: H.C. Andersens Hus