Dato: 13. november 1846
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d: 13 October 1846.

Velkomst-Sang til H. C. Andersen.

Mel. Lille Viggo vil du ride Ranke

Storken flyver over dybe Bølger,
Bygger Rede paa en fremmed Strand;
Men en rastløs Higen ham forfølger
Snart han vender hjem til Fædreland.

See! Naar Trækfuglskaren bort fra Norden
Drager længselsfuld mod varme Syd,
Søger Digteren den Plet paa Jorden
Hvor han nød sin Barndoms bedste Fryd.

Vi i munter Flok Dig her modtage
Men vor rene Glæde ikke leer:
Hjemmets Hilsen vil Dig vel behage
Skjøndt Du Taarer i hvert Øie seer.

Gjerne qvæde vi den smukke Vise
Som Du sang for Viggo paa dit Knæ,
Og blandt Alfeflokken "Tommelise"
Smiler sødt til Dig fra Busk og Træ.

Her skal Svanen løfte stolt sin Vinge,
Nattergalen smelte bort hver Harm;
Her skal Toppen snurre, Bolten springe
Englen mildt Dig gynge i sin Arm.

Lykkens Blomst vi ømt for Dig skal pleie
Men vi trampe Perlen ei itu:
Den blev skjænket Dig til Arv og eie!
Gjem den i Dit Bryst med kjerlig Hu.

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter