Dato: 25. maj 1863
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg D. 25 April 1863

Kjre Professor Andersen.

Det er ret een stor Glde De bereder mig ved Deres venlige Brev med den hjertelige Melding. Min Husbond er jo desvrre igjen i Rigsraadsmdet og kan altsaa atter ikke dele med mig den Fornielse at modtage Dem i vort Hjem og jeg var derfor i frste ieblik tvivlsom om det vilde vre ubeskjedent af mig at modtage Dem, medens jeg er alene.

Medens De altsaa maa tage tiltakke med mig og Brnene. Men min Holstein fordrev enhver Betnkelighed. Frken Bartholin har siden lngere Tid havt isinde at besge mig og jeg tnker og formoder at det vil paaskynde hendes Beslutning naar hun hrer - at hun om kort Tid kan mdes her med Dem. Jeg har naturligviis efter, efter siden vi saaes tnkt og talt om Dem og jeg har med Begjrlighed grebet efter hvert Ord

/

som De sendte hjem og som jeg kunde naae. Men De har vist medbragt en stor Skat af Erindringer og Indtryk og jeg glder mig og er Taknemmelig med Deres mange andre Tilhngere at turde nyde mere godt deraf. Midt i Mai vil ogsaa Danneskjold vende hjem; Wanda har da lovet mig Deres Besg. Jeg troer det vilde gjensidigt fornie Dem at mdes her, iukkesandt? Jeg glemmer aldrig hvor elskvrdig og gdo De var imod den kjre unge Pige dengang De saae hende her da hun var

/

meest bedrvet. Hvor ?? Foraaret nu er taget nu, og dog er det koldt i disse Dage. Pas godt paa at De holder Dem rask herhjemme! - I disse Dage har min Holstein Ferie, han lade Dem ret meget hilse og sige som Brnene: Juble Dem et Velkommet imde. Paa Rosendahl hvortil Vorherre i denne Tid har sendt Sorg og Stilhed - mdtes jeg til en Familiefest i Defteraaret med Baronesse Jonna. Jeg seer hende jo nu saa sjldent men det er altid et Solglimt og de er som om Aarene lod hendes ydre Skikkelse uberrt, hun ligner endnu stedse en Valkyrie. Hils hende fra mig og lad os altsaa snart hre hvornaar vi tr glde os til vor kjre Professors ankomst og til hvad Tid Befordringen fra Holsteinborg skal hente Dem, jeg forventes i Nestved for at fre Dem til Deres Venner paa Holsteinborg til Deres venskabeligst hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus