Dato: 15. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basns den 15 November 1860

Kjre naadige Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for det venlige Brev og for Tilbudet at sende Vogn efter mig, men denne behver jeg ikke, Fru Scavenius vil vre saa god at befordre mig over til Holsteinborg paa Lverdag, hvor jeg haaber at indtrffe mellem elleve og tolv, altsaa ved Frokostiden. - Naar jeg senere forlader Holsteinborg tr jeg da haabe at faae en lukket Vogn til Sor, det er min Bn til Deres Naade. Ret inderlig glder jeg mig til Besget, uagtet det er saa kort og jeg maa beklage at savne Hr. Greven. Bring ham min rbdige, hjertelige Hilsen, ligesaa den kjre Frken Wanda og alle Brnene!

Deres Naades taknemmelige

H.C.Andersen

til Fru Grevinde Holstein fdt Zahrtmann

Tekst fra: H.C. Andersens Hus