Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. august 1868
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg 5 August 68


Iaftes modtog jeg Deres kjre Brev bedste Etatsraad! Og iler med at sige Dem Tak fordi De vil skjenke os et Besg om det end dennegang bliver nsten alt for kort. Kunde De vre kommen paa Lverdag istedetfor Mandag, saa havde vi dog profiteret 2 Dage men det passer maaskee ikke med Deres vrige Planer. Hvis / jeg altsaa ikke hrer fra Dem forinden saa venter jeg Dem paa Mandag og finder da vores Vogn ved Deres Ankomst med Godstoget (Middagstoget) til Sor. I vrigt beklager jeg at De af Hensynsfuldhed ikke kan bryde op med Morgentoget, thi det bliver en forfrdelig heed Reise midt paa Dagen.

Vanda har bestemt at blive her til den 14de; vores Afreisedag kan jeg ikke bestemme frend efter min Holsteins Hjemkomst fra Stokholm. Jeg stoler paa Deres Overbrenhed, / hvis den forestaaende lille Reise give mig som Huusmoder noget Mere at foretage forud, og mit elendige Helbred nder mig dog ogsaa ofte til at trkke mig tilbage - men De er husvant kjre Andersen! Og os Alle saa inderlig kjr, saa jeg egentlig frembrer mange hjertelige Tak naar De vil blive hos os og tage til Takke til den 15de - som De skrev - og hvor jeg antager at De vil kjres til Korsr for derfra / at fortstte Reisen til Frijsenborg. Deres lille Gudsn takker specielt for alle de hjertelige nsker. Deres Beskrivelse om det Kongl. Brudepar lstes hit af mig ved Thebordet og vakte almindelig Glde og Vandas i Srdeleshed tr jeg nok sige. Ihvorvel Dronningen jo skrive til hende saa have vi dog egentlig ikke hrt nogen Beskrivelse om hvilket Indtryk Prindsesse Luise har gjort paa Andre, saa at Deres ret bragte, hvad vi lngtes efter at hre, og De vil jo ikke finde det indiscret af mig at jeg atter sender denne til / min Holstein, da han som Kong Carls Gjst paa Ulriksdal maaske nok faa Leilighed paa de ensomme Promenader at gjentage for Kongen Deres Ord, der ikke kunne Andet end glde Jelfeld kan De vre vis paa at min Mand ikke misbruger Deres Meddelelse da han er meget forsigtig og discret.

Nu hjertelig Levvel med de bedste nsker for fuldkommen Helbredelse til vi ses.

Ulrik Adolffs Reiseroute er blevet / forandret. Istedetfor at gaae til Schweitz, tage de op paa Rhinen til Strasbourg, derfra til Leiren ved Chalan, sa til Paris hvor de vilde tilbringe Napoleonsdagen og saa hjem.

Med Hjertelighed og Trofasthed og mange Hilsner fra Sster og Brn anbefale sig til Deres Venskab Deres hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus