Dato: 24. oktober 1845
Fra: Anton Melbye   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag Morgen 24 Octo 45.

Kjære Andersen

Tak for Deres Besøg hos mig igaar og for Deres venlighed; hvis De vil have flere af den Slags Tegninger, hvoraf jeg her sender Dem en lille Prøve, skal det glæde mig. Paa Deres Malerie skal jeg begynde straks, saa at De kan see det førend De reiser.

Jeg forbliver bestanding med sandt Venskab Deres oprigtig hengivne

Anton Malby

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA VI-73)