Dato: 5. marts 1866
Fra: Frederik VIII   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5te Marts 1866

Kjære Hr Konferentsraad!

Jeg beder Dem hermed modtage min hjertelige Tak, for det nydelige Digt, De var saa god iforgaars at sende mig, som dybt rørte mig.

Maatte Deres gode Ønske gaa i Opfyldelse og gid jeg ved min Hjemkomst maa finde Dem ligesaa rask og vel tilmode, som jeg nu forlader Dem, det er det oprigtige Ønske som udtales for Dem, af Deres taknemlige

Frederik

kronprinds

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA VI-61)